„We’d Better Shape Up“

„WE’D BETTER SHAPE UP!“

 

Още един успех за нашето училище!  От тази учебна  година 2020/2021 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Горна Оряховица стартира нов двугодишен проект, посветен на здравословния начин на живот “ We`d Better Shape Up“.

Проектът е по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност  2 – „Стратегически партньорства“, с координатор училище от Великобритания  и е одобрен за финансиране. Наши колеги и ученици ще имат привилегията  да си сътрудничат с партньорски училища в Уелс, Гърция, Португалия и Италия. Основната цел  на проекта е да популяризира здравословния начин на живот сред учениците, учителите, родителите и цялата общественост. Проектното предложение се фокусира и върху личностното развитие и възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики, насърчаване на международното разбирателство и изучаването на чужди езици. Целите на проекта са обвързани с образователните цели за 2020 г. от Европейската референтна рамка.

 

Анкета