EU – Adventures.com

През 2018/2019 учебна година ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”,  град Горна Оряховица започна работа по проект по Програма „Еразъм+“. Това е първи  проект,  който реализира училището. По покана за кандидатстване към 21.03.2018г. е подадено едно проектно предложение по Ключова дейност 2 –  Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование”.

Проектът е със заглавие „Европейски съюз – Приключения.com“ и се осъществява с  финансова подкрепа от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕС.

Училището си партнира с  участници от Уелс, Италия, Словакия и Малта.

Три са основните теми, по които партньорите ще работят:

– Културно наследство ;

– Междукултурно образование;

– Ключови компетентности в областта на науките и технологиите.

Целта на проекта е да се насърчат повече хора да откриват и опознават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството за принадлежност към общото европейско пространство.

Координатор на проекта за ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ е г-жа Емилия Балканджиева.