Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”

град Горна Оряховица

На първи септември 1964 година  училището посреща за пръв път своите ученици. Сформирани са 20 паралелки от първи до осми клас и две групи в полудневна детска градина. Общият брой на учениците е 826. За директор на училището е назначен Аврам Аврамов, който ръководи училището до 1976 г. От 1976 г. до 1991 г. директор на училището е Ангел Шишманов. След това до 2009 г. директор е Хопи Гарабетян. От 2010 г. до 2016г. поста заема Пенка Даскова. В момента директор е инж. Маргарита Атанасова.

Със заповед на окръжния народен съвет от 27 ноември 1964 г. новооткритото училище е именувано на солунските братя Кирил и Методий. В края на месец декември 1965 г. са поставени основите на училищната сграда. След 4 години през 1969 г. училището вече разполага със собствена сграда модерна, просторна и слънчева. С много ентусиазъм започва изграждането на спортната база, оборудването на кабинетите и класните стаи, озеленяването на училищния двор. В тази дейност се включват всички учители, ученици, родители.

Училището успешно се изявява в олимпиади, спортни състезания, конкурси. Усърдно се гради авторитета на най-новото училище в града. Основното си образование са завършили над  3 000 ученика, от които над 300 с пълно отличие.

За големите успехи, които училището е постигнало в учебно-възпитателната дейност на 3.ІV.1989 г. С Указ на Държавния съвет училището е наградено с орден „Св.Св. Кирил и Методий” І степен.

Добрите традиции, отговорности, грижата към децата и сега са определящи в работата на  учителския колектив.