Целодневно обучение ЦОУД

Седмично разписание ЦОУД   –  II-срок 2017/2018

 

Начален Етап

Седм.разписание ЦОУД I-IV клас


Прогимназиален курс -V-VIIклас

Седм.разписание ЦОУД V-VII клас