Седмично разписание

 I учебен срок2018/2019 Г.

Начален етап

График учебно време


Прогимназиален курс – V – VII клас

График учебно време


Писмени изпитвания

 


Дежурни учители

График дежурство


Консултации

CCF05102018_00000


СИП-ФУЧ допълнителен час,спортни дейности

СИП-ФУЧ доп. час сп.дейности