Седмично разписание

 

 II учебен срок2022/2023 Г.

Начален етап

седмично разписание – начален етап


Прогимназиален курс – V – VII клас

седмично разписание-прогимназиален етап


 

 I учебен срок2022/2023 Г.

Начален етап

седмично разписание-начален етап


Прогимназиален курс – V – VII клас

седмично разписание-прогимназиален етап

 


Дежурни учители

 


Консултации

график за консултации


СИП-ФУЧ допълнителен час,спортни дейности

график спортни дейности