Седмично разписание

 

 I учебен срок 2023/2024 г.

Начален етап

Седмично разписание 1-4 клас


Прогимназиален курс – V – VII клас

Седмично разписание 5-7 клас


Дежурни учители

график дежурства коридори

график дежурства входове

график дежурства ЦОУД


Консултации

график консултации


СИП-ФУЧ допълнителен час,спортни дейности

график спортни дейности