Свободни места

Свободните места в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ към 06.12.2023г. са:

 • Подготвителна група – 0

Начален етап:

 • Iа – 9
 • Iб – 7
 • IIа – 5
 • IIб – 6
 • IIIа – 6
 • IIIб – 6
 • IVа – 5
 • IVб – 6

Прогимназиален етап:

 • Vа – 10
 • Vб – 9
 • VIа – 6
 • VIб – 10
 • VIIа – 6
 • VIIб – 8