Свободни места

Свободните места в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ към 05.09.2023г. са:

 • Подготвителна група – 2

Начален етап:

 • Iа – 11
 • Iб – 11
 • IIа – 8
 • IIб – 6
 • IIIа – 8
 • IIIб – 9
 • IVа – 6
 • IVб – 9

Прогимназиален етап:

 • Vа – 10
 • Vб – 8
 • VIа – 9
 • VIб – 8
 • VIIа – 6
 • VIIб – 9