Резултати от олимпиади

Резултати от олимпиада по български език и литература

БЕЛ-2020-2021

Резултати от Национална олимпиада „Знам и мога“

ЗНАМ И МОГА – 2020-2021

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

Отговори

Резултати на учениците от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Резултати от Националното състезание „Европейско кенгуру“