Прием първи клас

Прием ученици 2019-2020 год.

Прием 2019 2020г.

Календарен график

календарен график

За родителите

Уважаеми родители

Критерии

критерии

Заповед прием