Лого на проект

Първо място за българското предложение за лого на проект

“We’d Better Shape Up!”

 

От 1 до 30 март 2021 година се проведе конкурс за създаване на лого по проект на тема  “We’d Better Shape Up!”, съфинансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“.

Участваха 8 ученика от шести и седми клас. Всички участници ни плениха с творческите си идеи и въображение, за което сърдечно им благодарим.

След проведено онлайн гласуване беше избрано лого на проекта. Спечели едно от предложенията на българските деца.

Предстоят още творчески инициативи по проекта.