Посещение в Словакия

Екип от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица посети Словакия по Програма „Еразъм +“
В периода 18 ноември –23 ноември 2019 г., група от четири ученици- Анна Йорданова, Стефани

Кабадаева, Даная Райкова, Радослава Гроздева и двама учители – Емилия Балканджиева и Ренета Йорданова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица посети Гимназия Андрея Врабла в град Левице, Словакия в изпълнение на проект за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование” по Програма „Еразъм +“ –“ EU-Adventures.com”.


Гимназията е сред десетте най-добри учебни заведения в Словакия и учениците и преподавателите впечатлиха гостите с високите постижения по изучаваните предмети.
В рамките на програмата на посещението бяха проведени много дейности. Педагозите от Уелс, България, Италия и Малта се запознаха с особеностите на образователната система в Словакия, с организацията на работа в училището-домакин и с методологията на преподаване на изучаваните учебни дисциплини. По време на учебните часове, в които гости и домакини участваха активно бяха представени различни стратегии за развитие на креативното мислене чрез реална интерактивност като метод на преподаване.

Гостите от четирите европейски държави участваха в работни ателиета-„Мастършеф” и „Традиционни занаяти”, учиха се с помощта на домакините-учители и ученици как да приготвят традиционни ястия и да изработват предмети, свързани с бита и традициите на държавата-домакин.

Ученици и учители посетиха природни, културни и исторически забележителности и проявиха интерес  към артефактите от дългогодишната история на градовете Левице, Банска Щявница, Опонице и Братислава. Особено интересна и вълнуваща беше екскурзията до средновековното миньорско градче Банска Щявница. Градът е известен като един от най-значимите центрове за добив на злато и сребро в Европа.


По време на работните среши бяха обсъдени осъществените и предстоящи дейности по проекта и начини за успешното им реализиране.
Гостите бяха активни участници в образователни игри през цялото време на тази динамична и изпълнена с различни активности седмица и се забавляваха с новите си приятели. Добрите практики ще бъдат споделени и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Горна Оряховица.