Педагогически персонал

Директор : инж. Маргарита Атанасова

Педагогически колектив

 

Педагогически персонал

Име Университет Образователна степен Предмет Професионално-квалификационна степен
инж. Маргарита Атанасова
ТУ Габрово магистър директор IV ПКС
Марта Николова ВТУ доктор зам. директор
Спасиян Иванов ШУ магистър математика II ПКС
Венета Колева ВТУ магистър начален учител II ПКС
Ганка Цанева ВТУ магистър начален учител III ПКС
Мая Маринова
ВТУ бакалавър
начален учител V ПКС
Йордан Димитров
АМТИИ магистър музика IV ПКС
Боряна Борисова
ВТУ магистър български език и литература V ПКС
Емилия Балканджиева ВТУ магистър английски език IV ПКС
Иванка Стоянова ВТУ магистър начален учител V ПКС
Мария  Киселкова ВТУ магистър български език и литература IV ПКС
Ирина Арнаудова СУ магистър английски език III ПКС
Живко Маминов НСА магистър физкултура и спорт  
Мая Димитрова ВТУ бакалавър изобразително изкуство
Маринета Александрова ВТУ магистър география и история
IV ПКС
Десислава Величкова ВТУ бакалавър начален учител III ПКС 
Тинка Илиева
ВТУ магистър начален учител IV ПКС
Ренета Йорданова ВТУ магистър детска учителка V ПКС 
Марияна Стоянова ВТУ магистър начален учител IV ПКС
Валентина  Кирова ШУ магистър биология и химия IV ПКС
Цветанка Найденова ВТУ магистър начален учител IV ПКС
 Детелина Димитрова ВТУ магистър начален учител
Албена Тодорова ВТУ бакалавър начален учител IV ПКС
 Марияна Христова ВТУ бакалавър начален учител IV ПКС
 Даниела Кирилова РУ магистър начален учител IV ПКС
Недялка Симеонова ВТУ магистър ресурсен учител IV ПКС
математика и ИТ
Татяна Иванова
ВТУ магистър български език и литература V ПКС
Силвия Пейчева ВТУ магистър начален учител V ПКС
Елка Иванова ВТУ бакалавър учител ЦДО  V ПКС

 

 

 

Непедагогически персонал

Име, Фамилия  Образование  Длъжност
Елка Филипова висше ЗАС
Росица Йорданова висше главен счетоводител
Станислав Христов   портиер
Пенка Йорданова   хигиенист
Димитринка Лефтерова   хигиенист