Педагогически персонал

Директор : инж. Маргарита Атанасова

Педагогически колектив

 

 

Име Университет Образователна степен Предмет Професионално-квалификационна степен
инж. Маргарита Атанасова
ТУ Габрово магистър V ПКС
 Спасиян Иванов ШУ магистър математика II ПКС
Венета Колева ВТУ магистър начален учител II ПКС
Ганка Цанева ВТУ магистър начален учител V ПКС
Мая Маринова
ВТУ бакалавър
начален учител  
Йордан Димитров
АМТИИ магистър музика IV ПКС
Боряна Борисова
ВТУ магистър български език и литература
Емилия Балканджиева ВТУ магистър английски език IV ПКС
Иванка Стоянова ВТУ магистър начален учител V ПКС
Мария  Киселкова ВТУ магистър български език и литература IV ПКС
Ирина Арнаудова СУ магистър английски език III ПКС
Живко Маминов НСА магистър физкултура и спорт  
Мая Димитрова ВТУ бакалавър изобразително изкуство
Маринета Александрова ВТУ магистър география и история
IV ПКС
Десислава  Величкова ВТУ бакалавър начален учител IV ПКС 
Тинка Илиева
ВТУ магистър начален учител V ПКС
Ренета Йорданова ВТУ магистър детска учителка  
Марияна Стоянова ВТУ магистър начален учител IV ПКС
Валентина  Кирова ШУ магистър биология и химия IV ПКС
Цветанка Найденова ВТУ магистър начален учител V ПКС
 Светлана Йорданова ВТУ магистър начален учител
Албена Тодорова ВТУ бакалавър начален учител V ПКС
 Марияна Христова ВТУ бакалавър начален учител
 Даниела Кирилова ВТУ начален учител
Недялка Симеонова ВТУ магистър ресурсен учител IV ПКС
Петя Димитрова ВТУ доктор математика и ИТ
Милена Обрешкова ВТУ учител ЦДО
Елка Филипова ЗАС
Росица Йорданова главен счетоводител
Валентина Стоянова хигиенист
Антоанета Бончева хигиенист
Никола Чанев портиер