Педагогически персонал

Директор : инж. Маргарита Атанасова

Педагогически колектив

 

Педагогически персонал

Име Университет Образователна степен Предмет Професионално-квалификационна степен
инж. Маргарита Атанасова
ТУ Габрово магистър V ПКС
Спасиян Иванов ШУ магистър математика II ПКС
Венета Колева ВТУ магистър начален учител II ПКС
Ганка Цанева ВТУ магистър начален учител V ПКС
Мая Маринова
ВТУ бакалавър
начален учител  
Йордан Димитров
АМТИИ магистър музика IV ПКС
Боряна Борисова
ВТУ магистър български език и литература V ПКС
Емилия Балканджиева ВТУ магистър английски език IV ПКС
Иванка Стоянова ВТУ магистър начален учител V ПКС
Мария  Киселкова ВТУ магистър български език и литература IV ПКС
Ирина Арнаудова СУ магистър английски език III ПКС
Живко Маминов НСА магистър физкултура и спорт  
Мая Димитрова ВТУ бакалавър изобразително изкуство
Маринета Александрова ВТУ магистър география и история
IV ПКС
Десислава Величкова ВТУ бакалавър начален учител IV ПКС 
Тинка Илиева
ВТУ магистър начален учител V ПКС
Ренета Йорданова ВТУ магистър детска учителка  
Марияна Стоянова ВТУ магистър начален учител IV ПКС
Валентина  Кирова ШУ магистър биология и химия IV ПКС
Цветанка Найденова ВТУ магистър начален учител IV ПКС
 Светлана Йорданова ВТУ магистър начален учител
Албена Тодорова ВТУ бакалавър начален учител IV ПКС
 Марияна Христова ВТУ бакалавър начален учител
 Даниела Кирилова РУ магистър начален учител
Недялка Симеонова ВТУ магистър ресурсен учител IV ПКС
Петя Димитрова ВТУ доктор математика и ИТ
Елка Иванова ВТУ бакалавър учител ЦДО

 

 

Непедагогически персонал

Име Образование Длъжност
Елка Филипова висше ЗАС
Росица Йорданова висше главен счетоводител
Никола Чанев портиер
Пенка Йорданова хигиенист
Димитринка Лефтерова хигиенист