Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Горна Оряховица, УПИ-I ЗА УЧИЛИЩЕ, квартал 170

 

 

Договор 14.11.2017г.

Протокол 10.11.2017г.

Образци 13.10.2017г.

ЕЕДОП-образец 13.10.2017г.

КС-образец 13.10.2017г.

Проект на Договор 13.10.2017г.

Техническа спецификация 13.10.2017г.

Информация за публикувана в Профил на купувача Обява 13.10.2017г.

Обява 13.10.2017г.