Обществен съвет

На 29.11.2019 г. се сформира Обществен съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Горна  Оряховица.

Председател: Виктория Йорданова Иванова

Членове: Надя Христова Савова  – родител

               Валентина Любенова Кънчева   –  родител

               Теодора Петкова Йорданова  –   родител

               Паша Димитрова – Гл. експерт финансии на образованието при Община  Г. О.

Резервни членове: Ваня Рашева Иванова – родител

Емилия Цветанова Радкова – родител

Лилия Найденова Костова – родител

Марияна Йорданова Тодорова – родител

Ренета Кахъркова – Старши счетоводител при Община Г. Оряховица