Контакти

Свържете се с нас
  • гр. Горна Оряховица 5100
  • ул. Васил Априлов 50
  • Д иректор 0618 / 20365
  • Канцелария 0618 / 60604
  • info-300202@edu.mon.bg