Достъп до информация

1. Правила за достъп до информация

2. Образец протокол за предоставяне на ДОИ

3. Заявление за ДОИ

4. Образец протокол за приемане на устно заявление за ДОИ

5. Заповед ДОИ