Документи

Учебни планове

1 „а“_клас – учебен план
1″б“_клас – учебен план
2 „a“ клас – учебен план
2 „б“ клас – учебен план
3 „a“ клас – учебрн план
4 „a“ клас – учебен план
4 „б“ клас – учебен план
5 „а“ клас – учебен план
5 „б“ клас – учебен план
6 „а“ клас – учебен план
6 „б“ клас – учебен план
7 „а“ клас – учебен план
7 „б“ клас – учебен план

Механизъм_за противодействие на училищния тормоз

Правилник за дейността на ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Г. Оряховица

Годишен комплексен план 2019-2020г