Планове и програми 2023-2024 г.

Годишен план

Превенция на ранното напускане

Мерки за повишаване на качеството

ПВТР

План квалификация

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА