pdflogo

Делегиран Бюджет

Информация за бюджета за 2024 г.

Отчет Бюджет – 31.03.2024 г.

Отчет проект ОУД – 31.03.2024 г.

Информация за бюджета за 2023 г.

Отчет проект ОУД -31.12.2023 г.

Отчет Бюджет- 31.12.2023 г.

Отчет проект Еразъм 2 -31.12.2023 г.

Отчет проект Подкрепа за успех -31.12.2023 г.

Отчет проект Равен достъп- 31.12.2023 г.

Отчет бюджет ОУ – 30.09.2023

Отчет проект Еразъм +2- 30.09.2023 г.

Отчет проект -Подкрепа за успех- 30.09.2023 г.

Отчет проект- Образование за утрешния ден-30.09.2023 г.

Отчет проект – Равен достъп-30.09.2023 г.

Бюджет Еразъм – 30.06.23г.

Отчет Бюджет –  30.06.23г.

Отчет Бюджет – 31.03.2023 год

Отчет СЕС Еразъм +2 – 31.03.2023 год.

 Отчет СЕС Подкрепа за успех – 31.03.2023 год.

Отчет СЕС Равен достъп – 31.03.2023 год.

Отчет СЕС ОУД – 31.03.2023 год.

Информация за бюджета за 2022 г.

Отчет бюджет – 31.12.2022 год.

Отчет СЕС – Еразъм 2 – 31.12.2022 год.

Отчет СЕС – Подкрепа за успех – 31.12.2022 год.

Отчет СЕС – Равен достъп – 31.12.2022 год.

Отчет СЕС ОУД- 31.12.2022 год.

 

Отчет Подкрепа за успех – 30.09.2022 год.

Отчет Равен достъп – 30.09.2022 год.

Отчет Еразъм+ – 30.09.2022 год.

Отчет Бюджет – 30.09.2022 год.

 

Отчет СЕС – проект „Еразъм+ „2   30.06.2022 г.

Отчет по проект „Равен достъп до училищното образование в условие на кризи“ –  30.06.2022 г.

Отчет  по проект „Образование за утрешния ден“ – 30.06.2022 г.

Отчет по проект „Подкрепа за успех“ – 30.06.2022 г.

Отчет Бюджет – 30.06.2022 г.

Отчет бюджет Еразъм+ – 31.03.2022 г.

Отчет Бюджет – 31.03.2022 г.

Информация за бюджета за 2021 г.

Отчет СЕС – проект „Еразъм+“ 1.2 31.12.2021 г.

Отчет СЕС – проект „Еразъм+“ 1.1. 31.12.2021 г.

Отчет СЕС – проект „Равен достъп до училищното образование в условие на кризи“ 31.12.2021 г.

Отчет СЕС- проект „Образование за утрешия ден“ 31.12.2021г.

Отчет СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 31.12.2021 г.

Отчет бюджет 31.12.2021 г. 

Отчет – проект „Еразъм“ 1.2 30.09.2021 г.

Отчет – проект „Еразъм“ 1.1 30.09.2021 г.

Отчет – СЕС  – проект „Образование за утрешния ден“ 30. 09. 2021 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.09.2021 г.

Отчет бюджет 30.09.2021 г. 

Отчет – СЕС – проект „Еразъм+“ 1.2  30.06.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм+“ 1.1  30.06.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Образование за утрешния ден“ 30.06.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.06.21 г.

Отчет бюджет 30.06.21г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм+“ 1.2 31.03.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм +“ 1.1  31.03.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Образование за утрешния ден“ 31.03.21 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 31.03.21 г.

Отчет Бюджет 31.03.21 г.

Информация за бюджета за 2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм+“1.2  31.12.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм+“1.1.  31.12.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Образование за утрешния ден“ 31.12.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 31.12.2020 г.

Отчет – Бюджет 31.12.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм“ 30.09.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.09.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Образование за утрешния ден“ 30.09.2020 г.

Отчет – Бюджет 30.09.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм“ 30.06.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.06.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Образование за утрешния ден“ 30.06.2020 г.

Отчет – Бюджет 30.06.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм“ 30.03.2020 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.03.2020 г.

Отчет – Бюджет 30.03.2020 г.

Информация за бюджета за 2019г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм“ 31.12.2019 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“  31.12.2019 г.

Отчет – Бюджет 31.12.2019 г.

Отчет – СЕС – проект „Еразъм“ 30.09.2019 г.

Отчет – СЕС – проект „Подкрепа за успех“ 30.09.2019 г.

Отчет – Бюджет 30.09.2019 г.

Отчет – Бюджет 30.06.2019 г.

Отчет СЕС 30.06.2019 г.

Отчет-Бюджет 31.03.2019 г.

Отчет-СЕС 31.03.2019 г.

Информация за бюджета за 2018г.

 


Отчет проект Еразъм + 

Твоят час

Бюджет

Отчет Бюджет 30.6.18

Отчес СЕС-30.6.2018г

Отчет -СЕС 31.03.2018г

Отчет Бюджет 31.3.2018г

 

Информация за бюджета за 2017г.

Списък документи:

Отчет 31.12.2017г-Бюджет

Отчет към 30.9.Бюджет

Отчет -проект

отчет към 30.6.2017г-

Бюджет отчет СЕС към 30.6.2017г

ОТЧЕТ 31.12.2017г.СЕС

Отчет -Бюджет 31.3.2017.

Отчет-СЕС

БЮДЖЕТ 2017г

 

Информация за бюджета за 2016г.

Отчет Тв.час

Отчет м.12.16г

Отчет м.9 16г

Отчет-бюджет-30.06.16г

Отчет-І-во-трим

Начален-бюджет-2016

Отчет-бюджет-училище

Отчет-бюджет-проект-Успех


Информация за бюджета за 2015г.

Списък документи:

делигиран-бюджет

Отчет-бюджет

Отчет-Успех

проект-успех

делигиран-бюджет-2015

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

СЕС ПРОЕКТ „УСПЕХ“ BG051PO001 4.2.05 -0001