pdflogo

Делегиран Бюджет

 

 

 

Информация за бюджета за 2019г.

Отчет – Бюджет за средствата от Европейския съюз- КСФ

Отчет – Бюджет по проект „Подкрепа за успех“

Отчет – Бюджет 10.2019

Отчет – Бюджет 30.06.2019 г.

Отчет СЕС 30.06.2019 г

Отчет-Бюджет 31.03.2019г

Отчет-СЕС 31.03.2019г

Информация за бюджета за 2018г.

 


Отчет проект Еразъм + 

Твоят час

Бюджет

Отчет Бюджет 30.6.18

Отчес СЕС-30.6.2018г

Отчет -СЕС 31.03.2018г

Отчет Бюджет 31.3.2018г

 

Информация за бюджета за 2017г.

Списък документи:

Отчет 31.12.2017г-Бюджет

Отчет към 30.9.Бюджет

Отчет -проект

отчет към 30.6.2017г-

Бюджет отчет СЕС към 30.6.2017г

ОТЧЕТ 31.12.2017г.СЕС

Отчет -Бюджет 31.3.2017.

Отчет-СЕС

БЮДЖЕТ 2017г

 

Информация за бюджета за 2016г.

Отчет Тв.час

Отчет м.12.16г

Отчет м.9 16г

Отчет-бюджет-30.06.16г

Отчет-І-во-трим

Начален-бюджет-2016

Отчет-бюджет-училище

Отчет-бюджет-проект-Успех


Информация за бюджета за 2015г.

Списък документи:

делигиран-бюджет

Отчет-бюджет

Отчет-Успех

проект-успех

делигиран-бюджет-2015

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

СЕС ПРОЕКТ „УСПЕХ“ BG051PO001 4.2.05 -0001