Графици

График на консултациите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

II срок , уч. 2022/2023 г.

консултации по предмети

I срок , уч. 2022/2023 г.

график за консултации

График на контролни и класни работи 

II срок , уч. 2022/2023 г.

класни и контролни

I срок , уч. 2022/2023 г.

график за класни и контролни работи

График на спортните дейности 

I срок , уч. 2022/2023 г.

график спортни дейности