Графици

График на консултациите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

I срок , уч. 2023/2024 г.

график консултации

График на контролни и класни работи

I срок , уч. 2023/2024 г.

график контролни и класни

График на спортните дейности

I срок , уч. 2022/2023 г.

график спортни дейности