Виртуална мобилност по време на пандемия

 

             Виртуална мобилност по време на пандемията

 

 

Повечето видове мобилност по програма „Еразъм+“ бяха нарушени в следствие от пандемията от COVID-19. Как се справиха участниците в проекта “EU-Adventures.com” по Програма „Еразъм+“ с тази безпрецедентна ситуация? Този пример доказва, че ученическата мобилност все още е възможна. Не само това, но и не се е влошила – само се е трансформирала!

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Горна Оряховица работи по двугодишен проект “EU-Adventures.com”  по  ключова дейност (КД2) Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование”.

От 25 до 29 януари 2021 година  се състоя петата заключителна онлайн работна среща по проекта с приемаща организация – училище „Елио Виторини“ в град Сан Пиетро Кларенца, Италия. В нея взеха участие ученици и учители от петте държави партньори: Уелс, Италия, България, Словакия и Малта В рамките на виртуалната мобилност от учениците се очакваше да участват в групови дейности, да упражняват самостоятелността си и да овладеят създаването на мултимедия и други продукти, използвайки информационните технологии. Европейският инструмент  eTwinning беше ключов за постигане на планираните цели по време на работата по редица взаимосвързани теми, сред които най-вече културното и историческото наследство, европейско гражданство и културно многообразие.

Учениците, включени в проектните дейности представиха презентации за културни и исторически забележителности на своите държави, както и на държавите партньори, направиха проучване за местните традиции и обичаи, систематизираха информация и научиха много за всяка една държава, участник в международния проект. Съвместно беше създаден онлайн въпросник, обединяващ въпроси свързани с изготвените презентации и учениците участваха при попълването му.

Друго виртуално пътуване по време на проектните дейности позволи на учениците да научат много за бележити мостове в Европа и да се възхитят на прекрасните гледки към тях.

Дейностите във всяко едно от училищата включваха също провеждане на онлайн състезание, тестващо придобитите познания, свързани с история, географски, културни и езикови особености на петте държави. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Горна Оряховица доказаха, че имат сериозна подготовка и се представиха отлично.

Организираха се дейности за написване на есе на теми: „Как да направя моята страна по-привлекателна“, „Ако можех…“, „Европейски Съюз-Едно по-различно пътуване“.

Срещата приключи с представяне и оценяване на крайния продукт на проекта-сайт, включващ изработените през двугодишното сътрудничество разнообразни материали.

Проектът “EU-Adventures.com” даде на участващите институции възможност да изживеят истински междукултурен обмен и показа  училищата като общности на съгласие и приятелство между различните европейски народи, излизайки отвъд бариерите на езика и границите.

 

https://padlet.com/emiliya11/9zsoekjlc2zyqb9h

https://padlet.com/emiliya11/k87o7nrxquef3his

https://padlet.com/vivien_bielik/e00h0quk6i9esfr6